Dating pangulo joseph estrada

03 Jun

Kaya't sa araw na ito, muli nating pasalamatan ng lubos ang kanilang kagitingan at dakilang pagmamahal sa ating bayan.Si Pangulong Cory Aquino ang siyang naging simbolo ng pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa, ipinamana niya sa ating lahat ang isang matatag na demokrasya. Ramos naman ay muling pinatatag ang ating pamahalaan at binuhay ang ating pambansang ekonomiya.TAOS-puso akong bumabati sa lahat ng ating mga kababayan sa makasaysayang okasyong ito, and ika-labintatlong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution.Isang malaking karangalan para sa akin ang makasama sa pagkakataong ito ang mga bayani ng EDSA na nagpamalas sa mundo na kaya ng sambayanang Pilipinong ibalik ang demokrasya sa mapayapang paraan.Dahil sa kanya, ang simbahan ay nanatiling isang malakas na puwersa para maging tapat ang mga pulitiko na magsilbi sa bayan.Ipinakita rin ng iba pa nating mga Bayani ng EDSA na hindi nagtapos sa pagbabalik ng ating demokrasya ang kanilang paglilingkod sa bayan, si dating Defense Secretary Juan Ponce Enrile ay kung ilang beses nang naging senador. Diyan natin makikita na ang ating tinatamasang demokrasya ngayon ay hindi lamang nila ipinaglaban noon sa EDSA.Walang pagod niyang pinagtibay ang kapayapaan, na siya namang naging pundasyon ng mga reporma para palakasin ang ating bansa.

The fight continues Mga minamahal kong kababayan, di pa tapos ang laban ng EDSA.Ang EDSA revolution ay labis na hinangaan at di naglaon ay pinamarisan ng iba pang mga sumisibol na demokrasya.Sa Germany, sa Hungary, Sa Korea, sa Rusya, maging sa Tsina at Myanmar, naging inspirasyon nila ang kabayanihang ipinamalas ng sambayanang Pilipino mula ika-22 hangang ika-25 ng Pebrero noong taong 1986.When the Filipinos went through great sufferings before EDSA, they were just being prepared for something bigger.Kung pinatatag ni Pangulong Aquino ang ating demokrasya at binuhay naman ni Pangulong Ramos ang ating ekonomiya, ano pa ang aking pwedeng gawin para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino?