Paglaganap at pagdating ng islam sa pilipinas

20 Apr

ang Pagdating ng mga Espanyol 9.1 Dahilan ng Pananakop 9.2 Ang Paglalakbay ni Magellan 9.3 Iba Pang Ekspedisyon 9.4 Ang Pananakop ni Legazpi 10.Mga Pagbabagong Pangkabuhayan 10.1 Patakarang Pangkabuhayan 10.1.1 Sistemang Kasama 10.1.2 Polo y Servicios 10.1.3 Monopolyo sa Tabako 10.1.4 Tributo at Bandala 10.1.5 Kalakalang Galyon 11.

The registration at starts with an in-depth personality quiz that takes about 30 minutes to fill in.

Ang Kristiyanismo ay relihiyon na nakatuon sa buhay at pagtuturo ni Hesus ng Nazareth.

Ang mga Kristiyano ay naniniwala na si Hesus—na tinatawag ding "Hesukristo"—ang Anak ng Diyos at ang Tagapagligtas na inihayag sa Lumang Tipan.

Matatagpuan ang bansang Indonesia sa katimugang bahagi ng bansa habang matatagpuan ang bansang Malaysia sa timog-kanluran.

Marami ring mga dayuhan ang namumuhunan sa bansa dahil sa mataas na palítan ng dolyar at piso.