Chat room for adults with no registrations teen dating violence awareness month

23 Nov

Mayong parong an bitis, pero inda – -ta saradit na guramoy kan bitis..

mas gusto ko magdalan kaini, kesa baradilan o karastahan..’ Pero mayo akong maintindihan sa dinadalan ko. tibaad nyako maka isip man sinda na may tao sa enotan. Kinoto’ an daghan ko, nawara an atension ko sa dinadalan ko.

Inda kung nag aaram siya kan ginigibo niya o talagang trip lang kan baknit na ini na pagirukan an talinga ko.

Chat room for adults with no registrations-35Chat room for adults with no registrations-8Chat room for adults with no registrations-35Chat room for adults with no registrations-14

Matagas na an siete pulgadas na ‘ataman..’ Pagkatapos, piglapat ko an lalawgon ko sa sentro kan singit kan babae. Pati an singit, pinarong ko an gabos na sungaw na nag aalisngaw hale sa saiyang pag ultanan.

“UUUunngggg…..” Napakusog an agrutong niya, marhay sanang maribog man an eksena sa sine. Handal ako ta tibaad dae siya pwede putukan, pero mayo girong an babae. Duruderetso sa laog kan putay, sa kalaog-laogan kan cervix. Ako man, dae ko aram kung pirang santo an naheheling ko sa kalangitan – – gabos sinda nag uurapakan.

Mala, ta nagtataragas na an bayag ko, an laman ko – – asin pu’son ko! Hararum an mga hangos ko, mientras sige sana man agrutong kan babae, kan biglang – – puminutok an sakuyang kasit.

Mala ta an sakuyang sadiri, pirit na uurunat sa alog kan sulot kung maong na pantalon. Mahadok na kuta ako, kan mamalisyahan ko na pataas na babae.. Sige an salingoy, nag lakaw, pataas – – pero mas orog kaming nag huros.

Iyo man naggad, siguro ngalas ngalas an amiga na nawara an kaibanan niya sa tukawan.